Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach

 1. Organizujący szkolenia

  Szkolenia organizuje Szkolenia Ostrowska firma OstrowskiART Wojciech Ostrowski, ul. Owcza 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 937-238-52-48.
  Szkolenia Ostrowska stanowi dział firmy OstrowskiART Wojciech Ostrowski, zajmujący się szkoleniami, organizacją konferencji i zjazdów dla personelu medycznego.

 2. Szkolenia

  Szkolenia Ostrowska organizuje szkolenia w zakresach tematycznych i terminach opisanych w ofercie szkoleń.

 3. Zgłoszenie uczestnictwa

  Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się poprzez zakup szkolenia na stronie https://szkoleniaostrowska.pl

  Przesyłając zgłoszenie Uczestnik szkolenia Szkolenia Ostrowska firmy OstrowskiART Wojciech Ostrowski wyraża zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez OstrowskiART Wojciech Ostrowski zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Szkolenia Ostrowska OstrowskiART Wojciech Ostrowski informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

  Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Szkolenia Ostrowska mailowo lub telefonicznie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia od odstąpienia od umowy). Zamawiającemu przysługuje mozliwość przeniesienia wpłaconej kwoty na poczet kolejnego szkolenia o tej samej lub innej tematyce. W przypadku otrzymania przez Szkolenia Ostrowska oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia wpłata nie ulega zwrotowi.

 5. Zmiany terminu szkolenia

  W przypadku odwołania szkolenia przez Szkolenia Ostrowska, według wyboru Zamawiającego, firma szkoleniowa zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 10 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

 6. Ceny szkoleń i warunki płatności

  Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszty posiłków i napoi. Nie obejmują kosztów zakwaterowania. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Szkolenia Ostrowska do świadczenia usług w terminie podanym przez organizatora uiszcza całosć kwoty na podstawie wystawionej przez firmę OstrowskiART Wojciech Ostrowski FV przelewowej (dla działalności gospodarczych) lub przedpłaty w formie zadatku w ustalonej kwocie 100zł pozostałą część kwoty ustalonej za szkolenie Zamawiający może dokonać nie później niż w dniu odbywającego się szkolenia (dla osób fizycznych). Brak uiszczenia fv lub przedpłaty w wymaganym terminem stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia organizatora do nieświadczenia usług Zamawiającego.

 7. Prawa autorskie

  Wszystkie szkolenia dostępne w Szkolenia Ostrowska są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagranie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

 8. Reklamacje

  Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Szkolenia Ostrowska najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.