Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach

 1. Organizujący szkoleniaSzkolenia organizuje Szkolenia Ostrowska firma Szkolenia Ostrowska s.c., ul. Wierzbowa 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 599-32-500-57.
  Szkolenia Ostrowska s.c. zajmuje się szkoleniami, organizacją konferencji i zjazdów dla personelu medycznego.
 2. SzkoleniaSzkolenia Ostrowska organizuje szkolenia w zakresach tematycznych i terminach opisanych w ofercie szkoleń.
 3. Zgłoszenie uczestnictwaZgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się poprzez zakup szkolenia na stronie https://szkoleniaostrowska.pl

  Przesyłając zgłoszenie Uczestnik szkolenia Szkolenia Ostrowska firmy Szkolenia Ostrowska s.c. wyraża zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Szkolenia Ostrowska s.c. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Szkolenia Ostrowska  s.c.  informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez ZamawiającegoRezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Szkolenia Ostrowska s.c. mailowo lub telefonicznie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia od odstąpienia od umowy). Zamawiającemu przysługuje mozliwość przeniesienia wpłaconej kwoty na poczet kolejnego szkolenia o tej samej lub innej tematyce. W przypadku otrzymania przez Szkolenia Ostrowska oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia wpłata nie ulega zwrotowi.
 5. Zmiany terminu szkoleniaW przypadku odwołania szkolenia przez Szkolenia Ostrowska s.c., według wyboru Zamawiającego, firma szkoleniowa zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 10 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.
 6. Ceny szkoleń i warunki płatnościCeny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszty posiłków i napoi. Nie obejmują kosztów zakwaterowania. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Szkolenia Ostrowska do świadczenia usług w terminie podanym przez organizatora uiszcza całosć kwoty na podstawie wystawionej przez firmę Szkolenia Ostrowska s.c. FV przelewowej (dla działalności gospodarczych) lub przedpłaty w formie zadatku w ustalonej kwocie 100zł pozostałą część kwoty ustalonej za szkolenie Zamawiający może dokonać nie później niż w dniu odbywającego się szkolenia (dla osób fizycznych). Brak uiszczenia fv lub przedpłaty w wymaganym terminem stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia organizatora do nieświadczenia usług Zamawiającego.
 7. Prawa autorskieWszystkie szkolenia dostępne w Szkolenia Ostrowska są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagranie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)
 8. ReklamacjeZamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Szkolenia Ostrowska najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.