Posiadamy uprawnienia do prowadzenia pozaszkolnych form edukacji (PKD 85.59 B) oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.08/00035/2021.  Oznacza to, że zarówno nasi trenerzy jak i całe przedsiębiorstwo spełniają najwyższe standardy jakości, uprawnia nas jednocześnie do prowadzenia szkoleń i kursów dofinansowanych ze środków publicznych.

Od sześciu lat naszym partnerem merytorycznym jest ELAMED MEDIA GROUP wydawca czasopism branży stomatologicznej. Od 2016 wydawnictwo to objęło patronat medialny nad szkoleniami, kursami oraz konferencjami rekomendując wydarzenia organizowane przez Szkolenia Ostrowska  dla branży medycznej.

Od kilku lat prowadzimy szkolenia teoretyczno-praktyczne dla stomatologów, higienistek i asystentek stomatologicznych. Szkolenia tworzymy w oparciu o oczekiwania uczestników, a także wiedzę i kompetencje naszych wykładowców. Bardzo istotny jest dla nas poziom merytoryczny prowadzonych kursów, szkoleń, zjazdów i konferencji dla branży stomatologicznej, jak również ich część praktyczna, na którą kładziemy szczególny nacisk. Na naszych szkoleniach będą Państwo mieli możliwość nie tylko obserwacji jak należy wykonać dane zadanie ale co najważniejsze sami Państwo będą wykonywali dane procedury pod okiem doświadczonego instruktora.

Nasza kadra to lekarze, higienistki stomatologiczne, ratownicy medyczni oraz certyfikowani coach’e biznesu. Wykładowcy prowadzący zajęcia posiadają duże doświadczenie i są związani od lat z branżą stomatologiczną, aktywnie uczestniczą w konferencjach i sympozjach. Są prelegentami dużej liczby branżowych kongresów, a także autorami publikacji i książek z dziedziny stomatologii.

 • Katarzyna Ostrowska

  dr n.med. hig. stom.

  „Wykładając na uczelniach i w szkołach oraz organizując warsztaty, szkolenia i konferencje pracuję z różnymi osobami w różnym wieku i na różnych pozycjach zawodowych. Dzięki temu wciąż zdobywam nowe doświadczenia w skutecznym przekazywaniu wiedzy w zróżnicowany sposób”

  Prezes Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na II wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Absolwentka wrocławskiej Akademii Medycznej ratownictwo medyczne, w 2008 r. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym uzyskała tytuł magistra na kierunku zdrowie publiczne. Ukończyła TEB Edukacja na kierunku Higienistka Stomatologiczna.W 2013 r. odbyła staż w Manchester w klinice Green Surgery.
  Członek rady naukowej kwartalnika „Asysta Dentystyczna” wydawnictwa ELAMED. Ambasadorka ogólnopolskiej kampanii: Polska mówi #aaa. Członek Rady Naukowej 2 i 3 Kongresu Unii Stomatologii Polskiej. Pomysłodawczyni i organizatorka Ogólnopolskiego Zjazdu Higienistek i Asystentek Stomatologicznych „Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA”, który od siedmiu lat gromadzi higienistki i asystentki w Poznaniu.
  Uczestniczka i prelegentka licznych krajowych i zagranicznych konferencji, sympozjów, targów stomatologicznych i zjazdów zespołów medycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach.
  Autorka publikacji w branżowej prasie medycznej, współautorka książki „Vademecum asysty dentystycznej. Profilaktyka w gabinecie”, oraz „Ortodoncja dla higienistek stomatologicznych”
  Przez kilka lat czynnie asystowała podczas zabiegów chirurgicznych. Samodzielnie przeprowadza zabiegi z zakresu higieny, profilaktyki w MichalskiMed w Gorzowie wlkp.
  Od ośmiu lat prowadzi w Poznaniu szkolenia dla higienistek i asystentek stomatologicznych.

 • Aleksandra Michalska

  lic. hig.stom. Trener Swiss Dental Academy

  Absolwentka studiów licencjackich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na kierunku zdrowie publiczne specjalność higiena dentystyczna. Magister Zdrowia Publicznego o specjalności zarządzanie w placówce medycznej. Certyfikowany trener Swiss Dental Academy. Odbyła specjalistyczne szkolenie z zakresu zabiegu profesjonalnej higienizacji pacjenta w protokole Guided Biofilm Therapy w centrum szkoleniowym Szwajcarskiej Akademii Dentystycznej w Nyon w Szwajcarii. Od kilku lat związana z poznańskim gabinetem stomatologicznym, gdzie pracuje jako asysta na cztery ręce przy zabiegach z zakresu endodoncji, chirurgii i periodontologii oraz samodzielnie wykonuje zabiegi higienizacyjne. Uczestniczka licznych szkoleń i kursów m. in. stomatologia mikroskopowa. Członek Polskiego Stowarzyszenia Higieny Stomatologicznej. Autorka publikacji nt. ergonomii w stomatologii.

 • Magdalena Michałowska

  dypl. hig. stom. Trener Swiss Dental Academy

  Jest trenerem szwajcarskiej Swiss Dental Academy oraz wykładowcą na ogólnopolskich konferencjach i zjazdach. Pełni funkcję skarbnika w Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, piastuje również stanowisko wiceprezydentem Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Od ponad dwudziestu lat współpracuje z najlepszymi specjalistami z dziedziny stomatologii zdobywając doświadczenie zawodowe. Własną działalność – gabinet profesjonalnej profilaktyki prowadzi od ponad 10 lat. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu profesjonalnej profilaktyki. Swoje kompetencje nieustannie podnosi uczestnicząc w wykładach i konferencjach w Polsce i za granicą.

 • ALICJA FÓRMAN

  dypl. hig. stom. Trener Swiss Dental Academy

  Ukończyła Szkołę Zawodową Medyczną nr 2 imienia PCK w Poznaniu na kierunku dyplomowana higienistka stomatologiczna.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem ortodontycznym. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu ortodoncji i wybielania. Uczestniczka kongresów, sympozjów i zjazdów zespołów stomatologicznych. Aktywnie uczestniczy w życiu branżowym. Zajmuje się prowadzeniem dokumentacji medycznej w kilku wiodących gabinetach stomatologicznych.

 • ANNA MICHALSKA

  dypl. hig. stom.

  Magister US pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W 2018 zdobyła stopień Nauczyciela Mianowanego. Jest członkiem Zarządu Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od kilku lat łączy pracę nauczyciela w przedszkolu oraz higienistki stomatologicznej w gabinecie higieny. Jest autorką publikacji w prasie branżowej, uczestniczka licznych kongresów oraz zjazdów stomatologicznych. Od 2016 prowadzi szkolenia dla zespołów stomatologicznych.

 • ANNA KOBERSKA

  dr n. med. lek. stom.

  Absolwentka wydziału lekarsko-stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Doktor nauk medycznych, w 2015 uzyskała tytuł specjalisty stomatologii zachowawczej z endodoncją. Wykładowca akademicki, nauczyciel szkoły policealnej kierunku higienistka stomatologiczna. Uczestniczka i prelegentka licznych kursów, konferencji i sympozjów. Autorka artykułów w prasie branżowej, współautorka książki  „Ortodoncja dla higienistek stomatologicznych”.  Inspektor Ochrony Radiologiczne.  W obszarze jej stomatologicznych zainteresowań znajduje się oprócz endodoncji również ortodoncja.

 • Natalia Szeląg

  dypl. hig. stom. Trener Swiss Dental Academy

  Na co dzień pracuje w Katowickiej Śmigiel Implant Master Clinic, gdzie prowadzi gabinet higieny i pełni rolę koordynatora personelu medycznego.
  Tytuł higienistki zdobyła w 2001 roku, następnie kontynuowała naukę na uczelni wyższej zdobywając licencjat z Edukacji Zdrowotnej. Stale podnosi swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, konferencjach i szkoleniach. Od 2013 roku cyklicznie pisze artykuły do „Asysty Dentystycznej”. Artykuły ukazały się również w innych magazynach oraz czasopismach branżowych: Asystentka i Higienistka Stomatologiczna, Twój Przegląd Stomatologiczny, Silesia Smile, Lady`s Club. Zasiada w Radzie Naukowej „Asysty Dentystycznej”. W listopadzie 2015 roku ukazała się książka „Vademecum asysty dentystycznej” (Elamed Media Group), której jest współautorem. Jest to podręcznik opisujący kompleksową opiekę nad pacjentem, przeznaczony dla asystentek i higienistek stomatologicznych.
  Chcąc dzielić się swoja wiedzą prowadzi wykłady, szkolenia i prelekcje. Trzykrotnie była prelegentem na Międzynarodowym Kongresie Stomatologicznym DGA w Katowicach omawiając dogłębnie pacjenta periodontologicznego oraz temat halitozy i kserostomii. W ramach edukacji PAPS prowadziła szkolenie „Opieka nad pacjentem niestandardowym”.
  Prowadziła również zajęcia dla dzieci z przedszkoli oraz warsztaty z higieny jamy ustnej w ramach programu „Metamorfozy Claudii” oraz w ramach akcji Paszport do Sukcesu organizowanego przez Fundację Dress for Success Poland.
  Była ambasadorem projektu „Niesamowity Świat Higieny Jamy Ustnej” realizowanego w szkołach w roku 2017/2018.