Przejdź do treści

Konferencja 6 Ogólnopolskiego Zjazdu Higienistek i Asystentek Stomatologicznych 27.11.2021 podczas 7-lecia POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO


Zapraszamy na 6 Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych w tym roku już stacjonarnie w Łodzi!

Konferencja dedykowana wszystkim pasjonatom stomatologii. Każdy członek zespołu stomatologicznego znajdzie coś dla siebie.

Wykłady dotyczą zarówno profilaktyki, periodontologii a także sytuacji higienistek w Polsce, nie zabraknie również informacji o stanie zdrowia jamy ustnej w dobie epidemii wirusa Covid – 19.

Harmonogram

10.00-10.40
mgr Katarzyna Ostrowska
Rozpoczęcie konferencji

Stan zawodowy higienistek i asystentek stomatologicznych w Polsce, kierunek profilaktyki

10.40-11.40
dr hab. n. med. Anna Skurska

Nowoczesna profilaktyka profesjonalna. Protokół pracy z pacjentem periodontologicznym

11.40-12.10
Przerwa kawowa

12.10-13.00
dr n. med. Maciej Nowak

Wpływ pandemii COVID-19 na stan zdrowia jamy ustnej

13.00-13.50
hig. stom. Natalia Szeląg

Case study dla poszczególnych grup pacjentów

13.50-14.30
Wykładowca: lek. dent. Aleksandra Szczepkowska-Kroc

Higiena jamy ustnej po zabiegach chirurgicznych – ochrona i zapobieganie

14.30
Zakończenie Konferencji, lunch


WARSZTATY

Profesjonalna higienizacja pacjenta – praca na typodontach
2 warsztaty: 8:00 – 9:50; 14:40 – 16:30

Domowa profilaktyka jamy ustnej – nowości technologiczne
planowanych jest 8 warsztatów: 8:00 – 8:30; 8:30 – 9:00; 9:00 – 9:30; 14:30 – 15:00; 15:00 – 15:30; 16:00 – 16:30; 16:30 – 17:00; 17:00 – 17:30,
warsztaty będą udostępniane do sprzedaży w miarę wyczerpywania się wolnych miejsc w poprzednich turach.


WYKŁADOWCY

Stan zawodowy higienistek i asystentek stomatologicznych w Polsce, kierunek profilaktyki
Podczas wykładu słuchacze dowiedzą się:
Jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja zawodowa higienistek stomatologicznych w naszym kraju? Jak kształtuje się zapotrzebowanie na prace higienistek i ich wynagrodzenie? Omówione zostanie również na podstawie raportu z 2021 jakie są wiodące formy zatrudnienia. Podczas wykładu poruszone będą kwestie związane z profilaktyka profesjonalną – jakie są obecnie trendy, zapotrzebowanie i w jaki sposób najczęściej wykonywane profesjonalne zabiegi z zakresu profilaktyki jamy ustnej. W jaki sposób najczęściej wykonywany jest zabieg profesjonalnej higienizacji pacjenta.

Wykładowca: hig.stom. Katarzyna Ostrowska – doktorantka II wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu PNSMBN. Prezes Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Absolwentka kierunku Ratownictwo Medyczne Akademii Medycznej (Wrocław, w 2008) na Śląskim Uniwersytecie Medycznym uzyskała tytuł magistra na kierunku Zdrowie Publiczne. W 2013 r. odbyła staż w Manchester w klinice Green Surgery. Uczestniczka i prelegentka licznych krajowych i zagranicznych konferencji, sympozjów, targów stomatologicznych i zjazdów zespołów medycznych. Członek rady naukowej kwartalnika „Asysta Dentystyczna” wydawnictwa ELAMED. Prowadzi wykłady dla studentów stomatologii na UM oraz UJ,  a także dla słuchaczek higieny dentystycznej z zakresu profilaktyki stomatologicznej.

Nowoczesna profilaktyka profesjonalna. Protokół pracy z pacjentem periodontologicznym
Zapalenia przyzębia są jednym z największych problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa. Nieleczone doprowadzają do dużego upośledzenia wydolności narządu żucia. Są też powiązane z licznymi schorzeniami ogólnoustrojowymi. Umiejętność rozpoznawania wczesnych objawów pogarszającego się stanu tkanek podpierających zęby czy implanty oraz właściwe postępowanie terapeutyczne są niezbędne dla osiągnięcia długoterminowych wyników. Na spotkaniu omówione zostaną sprawdzone metody diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu pacjentów z zapaleniem przyzębia.

Wykładowca: dr hab. n. med. Anna Skurska
Ukończyłam studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od początku swojej pracy zawodowej związana jestem z Zakładem Chorób Przyzębia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie od 2012 roku pełnię funkcję adiunkta. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i za granicą, za co w 2012, 2015, 2017, 2018 i 2019 otrzymałam nagrodę Rektora. Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerzam uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą min.: we Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, USA i UK. Odbyłam staż szkoleniowy na Uniwersytecie w Mediolanie (Włochy), a także w Kois Center w Seattle (USA). W 2009 roku obroniłam pracę doktorską. W 2019 roku uzyskałam tytuł doktora habilitowanego. W tym samym roku obroniłam również tytuł Mistrza II Stopnia z zakresu Periodontologii kończąc Międzynarodowy Program prowadzony przez Prof. G. Zucchelli na Uniwersytecie w Bolonii we Włoszech. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz European Federation of Periodontology.

Wpływ pandemii COVID-19 na stan zdrowia jamy ustnej
Infekcja wirusem Covid-19, jak wiele infekcji wirusowych w swoim przebiego powoduje objawy w jamie ustnej, które mogą stanowić także objawy prodromalne. Objawy te mogą stanowić przyczynę zmian nawyków higienicznych, dietetycznych i behawioralnych zarówno osób chorujących jak zdrowych osób w dobie pandemii.W wykładzie w sposób zwięzły i klarowny zostanie przedstawiony obraz kliniczny przebiegu infekcji Covid 19 w jamie ustnej, diagnostykę różnicową, leczenie oraz profilaktykę ch. jamy ustnej oraz przyzębia w dobie pandemii.

Wykładowca: dr n. med. Maciej Nowak
Nauczyciel akademicki, specjalista periodontolog, specjalista stomatologii ogólnej, manager ochrony zdrowia, tłumacz z języków włoskiego oraz angielskiego, prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Warszawie. Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny gdzie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej. Obecnie jest wykładowcą w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM. Pełni funkcję mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie periodontologii, sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, członka European Federation of Periodontology (EFP) oraz Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Jest autorem i współautorem, redaktorem i tłumaczem z języków włoskiego oraz angielskiego licznych publikacji naukowych, podręczników, opracowań, wystąpień, wykładów i warsztatów. Jest promotorem i recenzentem prac naukowych, był rektorem uczelni wyższej, zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Stomatologii w Warszawie, naczelnym stomatologiem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, pełnił i pełni funkcję eksperta dla licznych instytucji: Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowej i Naczelnej Izby Lekarskiej.

Case study dla poszczególnych grup pacjentów
Na naszej drodze zawodowej spotykamy różnych pacjentów, każdy z nich jest wyjątkowy i wymaga innej metody postępowania. Dla usystematyzowania, pacjentów podzielić można na grupy ze względu na rodzaj i etap leczenia lub wiek. W trakcie wykładu przedstawię modele postępowania u wybranych grup. Na przypadkach klinicznych omówię zabieg higienizacji u pacjenta implantoprotetycznego, ortodontycznego, periodontologicznego, u dzieci i osób starszych. W trakcie wykładu dowiesz się na jakie istotne elementy należy zwrócić uwagę przyjmując pacjenta z poszczególnej grupy. Poznasz pracę według nowoczesnego protokołu Guided Biofilm Therapy. Uzyskasz wskazówki dotyczące bezinwazyjnej techniki pracy.

Wykładowca: hig. stom. Natalia Szeląg
Master Trener Swiss Dental Academy, współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej. Konsultant merytoryczny magazynu Asysta Dentystyczna. Redaktor naczelna magazynu Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Wykładowca i szkoleniowiec. Autorka kilkudziesięciu publikacji w branżowych czasopismach, współautorka książki Vademecum Asysty Dentystycznej.

Higiena jamy ustnej po zabiegach chirurgicznych – ochrona i zapobieganie
Dbanie o higienę jamy ustnej po zabiegach chirurgicznych nie kończy się jedynie na prawidłowym stosowaniu (antyseptycznego) płynu do płukania jamy ustnej, ale obejmuje szereg podstawowych narzędzi do przywrócenia i utrzymania idealnego stanu zdrowia. W rzeczywistości nie można zaniedbać higieny mechanicznej, łącząc ją z chemiczna kontrola biofilmu bakteryjnego. Podczas wykładu omówione zostaną wskazania odnośnie prawidłowej higieny jamy ustnej, jej roli i indywidualnego dostosowania do pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej, w tym po operacjach onkologicznych, implantologicznych i periodontologicznych.

Wykładowca: lek. dent. Aleksandra Szczepkowska-Kroc
Studia ukończyła w 2014 roku. Od samego początku pracy zawodowej aktualizuje wiedzę z zakresu leczenia atraumatycznego. Podczas wizyt stara się dawać pacjentom oprócz informacji medycznych, także humor, optymizm i nadzieję. Początki jej kariery zawodowej związane były z Kliniką Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a obecnie jest jednym z asystentów Kliniki Chirurgii Szczekowo-Twarzowej, gdzie prowadzi zarówno zajęcia dla studentów, jak i zajmuje się badaniami naukowymi. Asysty Dentystycznej.

Rejestracja: https://jubileusz.pts.net.pl/

Do zobaczenia 27.11.2021 🙂